Saltar a continguts

eQuàliment

Navegació

Menú principal

Notícies

11/03/2016
Implantar eQuàliment per fases, una estratègia d’èxit

En els projectes de distribució d’aliments solidaris habitualment hi intervenen diversos actors, els prescriptors i les entitats que entreguen els aliments, que poden comportar també diferents concepcions sobre el sentit i les expectatives de la seva activitat, així com diversitat de cultures organitzatives.

Imatge de complement Ampliar imatge

També el voluntariat, que és l’ànima d’aquests projectes, es composa majoritàriament per persones que ja han acabat la seva etapa d’activitat laboral i que després generosament dediquen el seu temps i les seves habilitats a impulsar i sostenir activitats com la distribució d’aliments. I tampoc cal oblidar que en el moment d’abordar millores organitzatives pot aparèixer una certa resistència al canvi, un fenomen generalitzat sense distinció de sectors ni d’edats.

Per tots aquests motius és important que la implantació d’un sistema de gestió com eQuàliment sigui gradual i prioritzi d’entrada l’aportació de beneficis tangibles per a totes les parts implicades, i deixi en segon terme aquells avantatges que, tot i entendre el seu valor, puguin inicialment ser percebuts com a dificultats o complicacions de difícil assumpció.

eQuàliment s’implanta sovint en tres fases diferenciades:
1)    El sistema de prescripció,
2)    El sistema d’entregues, i
3)    La gestió complerta del Centre de distribució.
 

Cada fase té uns objectius i aporta uns beneficis específics.

1) En el Sistema de prescripció l’objectiu és doble: objectivar la base de dades de beneficiaris i crear un canal de comunicació entre prescriptors i centres d’entrega.

Amb el sistema de prescripció els beneficiaris acudeixen als centres de distribució amb un document que recull el calendari complert amb dies i hores de recollida i els tipus de lot que rebran o els punts que podran acreditar per a l’autoservei. La base de dades està contrastada i lliure de duplicitats. Els prescriptors podran fer indicacions específiques i personalitzades al centre d’entrega, i tindran constància d’eventuals episodis d’absentisme. Els Centres d’entregues hauran establert la capacitat màxima de famílies que poden atendre i que el sistema no podrà sobrepassar. Es disposarà de dades estadístiques sobre els perfils del usuaris o del seu grau de permanència en el servei i el Centre d’entregues podrà acreditar la informació sobre famílies ateses que li demana el Fons Social Europeu per poder distribuir els seus productes.

Un benefici indirecte del sistema de prescripció és que genera un nou ambient de rigor entre els beneficiaris que facilita també altres oportunitats d’actuació. 

  
2) En el Sistema d’Entregues els objectius principals són facilitar la gestió logística del procés material de les entregues, més encara quan es treballa en un model d’autoservei, disposar d’informació concreta sobre què estan rebent les famílies, i generar automàticament els justificants d’entrega que poden exigir alguns donants, principalment el Fons Social Europeu.

3) I finalment amb la Gestió Complerta del centre d’entregues, que inclou la gestió d’estocs de productes, es disposa, entre d’altres, d’eines de simulació que permeten inferir quines necessitats de productes concrets es poden generar en funció del càlcul de famílies a atendre en un període concret de temps.

Seguir una estratègia d’implantació d’eQuàliment per fases, pot minimitzar les resistències al canvi que suposa la utilització de l’eina, por reduir l’estrès que provoca haver d’abordar el projecte de cop en la seva globalitat i, en definitiva, contribueix a assegurar l’acceptació del tots els actors i per tant l’èxit de la seva implantació amb els beneficis que comporta per a tothom.

© eQuàliment - DISTRICTE DIGITAL SL - Provença, 281, 5è 2a - 08037 - Barcelona - Tel. 93 467 28 94