Saltar a continguts

eQuàliment

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Joaquim Ventura

Imatge de complement

NOVEMBRE 2015

Parlem amb Joaquim Ventura, coneixedor a fons de la realitat de la distribució d'aliments solidaris a Catalunya i amb més de 28 anys de treball a Creu Roja on actualment és el Referent tècnic del FEAD.

Quina ha estat l’evolució durant els últims anys de la demanda d’aliments a Creu Roja de Barcelona?

La Creu Roja, com la resta d’entitats socials ha experimentat un gran increment en la demanda d’aliments degut a la dura i prolongada crisi que travessa el nostre país.Per fer front a aquest greu problema que pateixen moltes de les famílies que atenem , la Creu Roja ha implementat la entrega d’aliments amb múltiples actuacions:
 • Incorporant moltes de les Assemblees territorials de Creu Roja al Programa Operatiu del Fons d’Ajuda Europea per a les persones mes desfavorides (FEAD). Dissenyant el pla de kits d’alimentació que es cofinancia amb diferents municipis de Catalunya.
 • Incrementant a cada assemblea els acords de col•laboració per la recollida d’aliments amb empreses, comerços, entitats i donants particulars.
 • Millorant la coordinació amb els ajuntaments i unificant criteris de repartiment.
 • Creant una Plataforma logística per emmagatzemar les nombroses donacions que rebem.
 • Treballant conjuntament amb la Generalitat de Catalunya , els municipis i altres entitats del tercer sector en una comissió amb l’objectiu d’optimitzar els criteris de captació i distribució gratuïta d’aliments a Catalunya.


Normalment disposeu d’aliments per donar resposta a totes les demandes que rebeu? Quines són les vostres fons principals d’aprovisionament d’aliments?

Els aliments que repartim són una ajuda alimentaria per a les famílies però aquesta ajuda no cobreix de cap de les maneres totes les necessitats alimentaries d’aquestes.
 
Les fons principals d’aprovisionament d’aliments de la Creu Roja són:
 • El Programa Operatiu del Fons d’Ajuda Europea per a les persones mes desfavorides (FEAD).
 • La Fundació Banc dels aliments de Barcelona.
 • Grans superfícies d’alimentació.
 • Comerços i mercats de proximitat.
 • Donacions particulars i d’empreses.
 • Compra directa d’aliments a partir de convenis amb ajuntaments, subvencions públiques, donacions, quotes de socis i venda de Loteria.
   

Us coordineu amb altres entitats que distribueixin aliments en el mateix territori?

A molts dels municipis on treballem existeixen altres entitats que reparteixen aliments, juntament amb les administracions locals estem intentat millorar a moltes d’elles la coordinació a partir de taules d’entitats o la unificació del repartiment d’aliments en un únic centre, el que facilita la unificació de criteris de treball i poder tenir identificades a totes les famílies necessitades evitant duplicitats i entregant el mateix tipus d’ajuda alimentaria per a totes les famílies.
 

Quins creus que són els principals beneficis que aporta eQuàliment?

El sistema de gestió d’aliments solidaris eQuàliment esta implantat principalment a grans municipis que han creat un punt de distribució únic i requereixen d’una eina per poder coordinar les diferents entitats i/o treballadors socials que deriven a les famílies.
 
Per altra part i degut al volum de persones ateses eQuàliment facilita la gestió de l’agenda de recollida d’aliments i la gestió dels rebuts d’entrega d’aliments.
 
Per últim però no menys important facilita el control d’estoc dels aliments del magatzem facilitant el seguiment i el control de reposicions.
 

Com veus el posicionament actual d’eQuàliment i el seu potencial en l’àmbit de la distribució d’aliments solidaris?

Crec que eQuàliment esta evolucionant adequadament adaptant-se als canvis dels programes de captació i distribució d’aliments als diferents municipis de Catalunya.
 
La barrera per la seva expansió radica en las característiques de moltes de les entitats que treballen actualment en el repartiment d’aliments :
 • Entitats petites
 • Gestionades per voluntaris (en moltes ocasions d’edat avançada)
 • Amb poc pressupost
 
Aquestes únicament utilitzaran l’aplicació si s’integren en una agrupació municipal o territorial que arribi a una massa critica que permeti la seva implantació tècnica i econòmicament.
 

Com definiries el moment actual pel que passa la gestió i distribució d’aliments solidaris?

El moment actual és crucial per veure cap a on s’orientarà aquests tipus de servei. El nou Programa Operatiu del Fons d’Ajuda Europea a les persones mes desfavorides (FEAD) pel període 2014 – 2020, assegura el repartiment d’aliments pels propers anys i demana una absoluta coordinació de les entitats participants amb els departaments de serveis socials municipals de cara a la identificació del beneficiaris.
 
Aquesta coordinació ha suposat una important reducció en el numero d’entitats que participen al Programa, de manera que únicament les que disposin de millors recursos humans i materials i mantinguin una adequada coordinació amb l’administració local puguin continuar.
 
D’altra banda veurem fins on arriba la captació d’aliments a través de les empreses d’alimentació i de distribució així com dels comerços de proximitat.
 
Finalment, quina serà la capacitat econòmica de les entitats i administracions locals per l’adquisició d’aliments a partir de pressupostos públics i captació de fons per part de les entitats.
 

La distribució d’aliments solidaris està subjecte a algun àmbit normatiu específic?

Ja existeix una normativa bàsica, elaborada per un grup de treball liderat pel Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i en la que hi hem participat, entitats, administracions locals i tècnics de diferents departaments de la Generalitat relacionats (salut, agricultura, consum...).
 
A partir d’aquest treball s’ha creat una nova categoria a la cartera de serveis del Registre d’Entitats i Establiments Socials de la Generalitat de Catalunya com a Servei de distribució gratuïta d’aliments, que contempla els mínims que ha de garantir una entitat o administració per poder realitzar aquest servei i que serà d’obligat compliment per a qualsevol entitat que vulgui incorporar-se al Programa.
 

Quins serien els principals reptes de futur per a les entitats socials en la gestió d’aliments solidaris? I des d’una perspectiva general, quin rol pot jugar eQuàliment?

Els principals reptes de futur es centrarien en la millora de la captació d’aliments i en la millora en la gestió i coordinació entre les entitats i administracions que treballen a cada municipi.

I en relació a la coordinació i millora de la gestió eQuàliment pot tenir un paper important com a eina que faciliti aquests dos aspectes fonamentals.

© eQuàliment - 08037 - Barcelona - Tel. 93 467 28 94