Saltar a continguts

eQuàliment

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Oriol Berenguer

Oriol Berenguer

ABRIL 2020

Parlem amb Oriol Berenguer, Director del Banc d'Aliments de les Comarques de Lleida

Quin impacte està tenint l’actual crisi sanitària del COVID-19 en l’activitat del Banc  d’Aliments?

A curt termini la crisi està afectant a la nostra capacitat logística. El conjunt de la xarxa de distribució solidària d’aliments s’ha vist afectada especialment al sostenir-se en part per un voluntariat en situació de risc. Però l’impacte més important el comencem a notar i, probablement, ens porti al col·lapse en poques setmanes, amb l’augment d’usuaris per les conseqüències socioeconòmiques de la crisi.

Però no tot és negatiu, la crisi ens recorda la capacitat dels Bancs dels Aliments per afrontar emergències. Al ser entitats poc burocratitzades, molt àgils i amb una forta presència de voluntariat , reben generosament el suport i escalfor de bona part de la ciutadania, mostrant ser entitats amb molta capacitat de mobilitzar energies i recursos, sempre des d’una profunda imbricació social. Vam ser-hi d’una manera decisiva en els anys més durs de la crisi del 2008, i hi tornarem a ser en aquesta.

 

I com està afectant al funcionament de les entitats que atenen les famílies?

Les entitats pateixen el mateix problema de voluntariat. No totes tenen la capacitat de mantenir actiu el seu servei. És per això que ens estem implicant a nivell logístic per donar-los-hi suport posant en molts casos els nostre transport i voluntariat a la seva disposició. Un dels problemes a resoldre durant aquesta crisi, és l’accés als aliments de les persones amb situació de risc. Per això ens cal mobilitzar voluntariat per poder arribar als seus domicilis si fa falta.

 

Esteu promovent des del Banc dels Aliments, en coordinació amb els Consells comarcals de Lleida, un projecte d’implantació d’eQuàliment d’àmbit provincial.

En quina fase del projecte esteu i quines seran les properes passes?
Quins beneficis n’espereu?

Des del Banc dels Aliments sempre hem entès que l’acció de la xarxa de distribució dels aliments ha de ser eficient, transparent i equitativa, amb capacitat de retre comptes a la societat de la seva activitat.

Ha de ser eficient en el seu funcionament, que justifiqui l’existència de la distribució solidària d’aliments com un servei a les famílies en situació de manca de recursos que els garanteixi un distribució equitativa, ajustada a les seves necessitats i per això cal eines que permetin comptabilitzar i preveure quines són aquestes necessitats per tal que els punts de distribució estiguin sempre ben aprovisionats.

Ha de ser capaç de retre comptes, en primer lloc, de l’ajuda global que és capaç d’aportar amb les donacions i ajudes que es rep, de les persones que se’n beneficien etc  La societat ha de conèixer la capacitat d’estalvi que suposa el funcionament d’una xarxa com la que tenim les entitats socials que distribuïm aliments. I en segon lloc, com a eina de reducció del malbaratament alimentari, la xarxa de distribució solidària d’aliments ha de poder explicar quins aliments ha recuperat, quin valor econòmic suposa i quin estalvi en emissions de CO2 ha suposat per al medi ambient.

Per això vam decidir implementar a nivell de tota la demarcació de Lleida, de forma integral i com a prova pilot a nivell català, que tota la xarxa disposés d’una eina informàtica que ens permetés assolir aquests objectius d’eficiència, transparència i equitat.  L’aposta, amb el suport inicial de l’Agència Catalana de Residus, va ser per la implementació d’eQuàliment a tota la demarcació com a únic programa al mercat especialitzat en aquesta funció. No obstant això, per culminar el projecte que es troba desenvolupat pràcticament a la meitat del territori, cal el suport de més institucions, que és el que estem treballant en aquests moments.


 
© eQuàliment - 08037 - Barcelona - Tel. 93 467 28 94