Saltar a continguts

eQuàliment

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Xavier Folch

Imatge de complement

JUNY 2020

Parlem amb Xavier Folch, Director d'Atenció Primària i Serveis Comunitaris de l'Ajuntament de Terrassa

Com està impactant l'actual crisi del COVID-19 a Terrassa i com ho esteu gestionant des de l'àrea de serveis socials?

Durant les setmanes més dures de confinament hem hagut de canviar tot el sistema de treball (de presencial a telefònic) i hem abocat tots els esforços a donar suport a cobrir necessitats bàsiques (alimentació, allotjament i habitatge).

Hem augmentat un 40% el nombre de famílies que rebien lot de menjar, i el sistema eQuàliment ens ha ajudat a anar coordinats amb les entitats distribuïdores .


L'actual crisi us ha fet replantejar alguns aspectes del vostre servei, tant a nivell immediat com de futur?

L'immediat ha estat el canvi de presencial a telefònic. Aquest sistema ens ha permès tenir una capacitat de reacció ràpida i eficaç. S'ha ofert múltiples canals telemàtics per acreditar situacions econòmiques i s'ha pogut valorar necessitats urgents que abans requerien acte presencial del ciutadà.

Crec que hi ha hagut canvis "obligats" per la situació d'aïllament que han vingut per quedar-se al sistema de Serveis socials per tal de garantir major cobertura de necessitats del ciutadà.


Heu constatat des de Serveis socials si ha canviat el perfil de famílies que demanden aliments?

No només hi ha hagut aquest augment del 40% de famílies que atenem sino que també s'han incorporat famílies de perfil nou al sistema de Serveis Socials: autònoms, treballadors afectats per ERTOS sense prestació, etc...

Com estan gestionant la crisi actual les entitats socials a les que deriveu les famílies des dels Serveis Socials per a la distribució d'aliments?

Gràcies a la disponibilitat i generositat de les entitats, s'ha pogut donar resposta a l'augment imprevist de famílies demandants d'ajuda bàsica. En els pitjors moments de confinament i aïllament social per evitar contagis, els voluntaris de les entitats han seguit repartint i s'han reorganitzat per poder donar sortida a la gran demanda que teníem sobre la taula.

eQuàliment ha habilitat recentment la gestió de targeta moneder. Pot ser un servei interessant per Terrassa?

Des de Terrassa estem repartint targetes moneder, 200 mensuals, i serà una bona opció ja que la gestió via eQuàliment permet agilitzar moltíssim les tramitacions: derivacions, número de targetes/dia, etc...

 

© eQuàliment - 08037 - Barcelona - Tel. 93 467 28 94