Saltar a continguts

eQuàliment

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Eduard Bosch

Imatge de complement

SETEMBRE  2017

Parlem amb Eduard Bosch, Vicegerent de Finances i Recursos de la Universitat Oberta de Catalunya, sobre la participació de la UOC en el projecte eQuàliment.

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha creat la societat Invergy B. Side, SL, per mitjà de la qual ha signat recentment un acord per donar suport econòmic i financer i també per acompanyar com a institució el projecte eQuàliment.
Quines són les raons que han motivat la creació d’aquesta societat i quin n’és el propòsit?

La missió d’Invergy és fomentar el desenvolupament econòmic de la societat mitjançant l’impuls d’empreses de base innovadora i de projectes d’emprenedoria, enfortint els lligams entre l’empresa, el coneixement i la societat.
 
Per tant, no tenim un objectiu econòmic basat en l’obtenció de plusvàlues, sinó que Invergy inverteix en el marc de la tercera missió que tenim com a universitat, és a dir, transferir a la societat el coneixement que generem. Tot i això, sí que busquem un cert retorn de la inversió que ens permeti retroalimentar els recursos invertits en start-ups i spin-offs. El nostre objectiu principal és invertir en empreses d’èxit –encara que no tinguin creixements alts‒ amb impacte social.
 
Volem invertir en empreses amb vocació de transcendir, sigui perquè es tracta d’empreses amb alt potencial de creixement o de projectes amb capacitat de tenir un impacte social rellevant. Finalment, cal esmentar que els sectors en què invertim són el vertical d’educació i el sector de les tecnologies d’informació i comunicació lligades als àmbits de coneixement de la UOC
 

eQuàliment és el primer projecte que rep el suport de la UOC amb aquesta societat. Quin és el valor que aprecieu en el projecte eQuàliment?
De quina manera connecta amb l’aposta estratègica i el posicionament que la UOC vol tenir en la societat?

eQuàliment és un projecte d’innovació social que es va posar en marxa el 2011 en el context de la crisi econòmica, per donar resposta a les necessitats creixents de distribució d’aliments solidaris a les famílies en situació de pobresa. Els actors involucrats en la distribució d’aliments són, fonamentalment, els bancs d’aliments, els serveis socials que avaluen les necessitats de les famílies i les entitats que lliuren els aliments.
 
Es tracta d’una empresa del sector TIC amb impacte social. El projecte, ja consolidat, es va iniciar el 2011 com un servei eminentment social amb un clar impacte en l’àmbit públic local. Sectorialment està alineat amb les àrees de coneixement en què treballa la UOC almenys en tres components: desenvolupament social i econòmic, el govern electrònic de l’Administració pública i el desenvolupament de les TIC. El projecte necessita en aquest moment empenta perquè el model de negoci pugui desenvolupar-se a llarg termini i reforçar la comercialització per ampliar el mercat objectiu, és a dir, la seva diversificació territorial.
 
Clarament es tracta d’un projecte alineat amb els valors de la UOC i que, alhora, utilitza les TIC al servei de la societat.

 

Com i quan va conèixer la UOC la iniciativa eQuàliment? Quin va ser el context?

Un dels seus responsables és José Antonio Lavado, professor col·laborador de la UOC, qui l’any passat va presentar eQuàliment a l’SpinUOC, la jornada anual de l’emprenedoria de la nostra universitat, i va ser un dels vuit projectes que es van presentar a l’acte. L’SpinUOC és una iniciativa que s’emmarca dins de Hubbik, la plataforma de suport a l’emprenedoria i la innovació oberta de la UOC, i que enguany ha celebrat la cinquena edició. Al llarg d’aquests anys, han pujat a l’escenari de l’SpinUOC 44 projectes, que han donat lloc a centenars d’entrevistes amb possibles stakeholders, en un acte que des del 2013 ha acollit més d’un miler d’assistents.
 

I com contribuirà la UOC al desenvolupament d’eQuàliment? En què es concretarà el seu suport i acompanyament com a institució?  

Des de la UOC volem acompanyar i ajudar eQuàliment en l’assoliment dels tres grans reptes actuals: consolidar-ne la implantació al territori català i ampliar-la a altres territoris; realitzar nous desenvolupaments de l’eina per ampliar-ne les prestacions a altres serveis més enllà de l’àmbit alimentari; i ampliar la connectivitat de l’eina, per tal de connectar-la a les aplicacions d’expedients socials de l’Administració.
 
Això es concreta, d’una banda, atorgant un préstec participatiu per ajudar a finançar aquests tres reptes i, de l’altra, acompanyant eQuàliment tant en la definició de l’estratègia, com en accions de difusió i comunicació per a millorar la seva notorietat, en la realització de les seves accions comercials, o en la captació i atracció del talent que eQuàliment necessita per a assolir els reptes mencionats. Per a tot això crearem un consell assessor que es reunirà periòdicament amb els responsables d’eQuàliment per anar definint les accions concretes i fer-ne el seguiment.

 

Quin és el retorn que la UOC espera obtenir de la inversió en aquest projecte?

Tal com hem comentat anteriorment, l’objectiu principal no és, en tot cas, un retorn econòmic de la inversió, sinó poder ajudar eQuàliment, una empresa amb un clar impacte social que té les TIC com a eix central, a assolir els seus reptes de futur i a poder consolidar-se com una empresa d’èxit.  
 
© eQuàliment - 08037 - Barcelona - Tel. 93 467 28 94