Saltar a continguts

eQuàliment

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Informes d'actualitzacions d'eQuàliment

La gestió de productes FEGA amb eQuàliment

- Configuracions prèvies a eQuàliment - Acreditació d'entregues i estocs - Documentació per la petició de productes al FEGA

ANNEX: Document   (pdf 2263982)
Manual del Responsable de Seguretat d'un projecte eQuàliment

Funcions del responsable de seguretat Relació dels tots els rols disponibles

ANNEX: Document   (pdf 182887)
Reorganització dels rols d'usuari

Reorganització dels sistema de rols dels usuaris. Navegació per rol.

ANNEX: Document   (pdf 243477)
Estocs negatius en el procés d'entrega

Es permet l'estoc negatiu en el procés d'entrega. Després caldria corregir els moviments d'estoc incorrectes o regularitzar.

ANNEX: Document   (pdf 88976)
© eQuàliment - 08037 - Barcelona - Tel. 93 467 28 94