Saltar a continguts

eQuàliment

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Beneficis

10  motius per utilitzar
      eQuàliment en el vostre
      projecte de distribució
      d'aliments

 

1 Objectivar la base de dades de
      beneficiaris

 • Avaluació professionalitzada dels destinataris
  del servei
 • Inclusió en un sistema assistencial
 • Evitació de duplicats

2 Optimització de recursos materials

 • Millora de la logística de distribució majorista
 • Major estabilitat d’existències per la concentració d’estocs
 • Estalvi econòmic per concentració d’estructures

3 Qualitat assistencial

 • Dignificació del servei, sense cues d'espera
 • Inclusió dels beneficiaris en el sistema assitencial local.
 • Gestió per lots o en règim d'autoservei

4 Equitat en el servei

 • Prestacions equivalents per un mateix perfil de beneficiari

5 Adequació a la normativa de la UE

 • eQuàliment incorpora els justificants exigits per la normativa del Fons Social Europeu (FEAD)
 • Genera automàticament els llistats de beneficiaris en el format sol·licitat.

6 Concentració d’actuacions de
      captació d’aliments

 • Accions més eficients que repercutiran en
  un major nombre de beneficiaris

7 Potenciació del voluntariat

 • Optimització de les capacitats específiques del voluntariat
 • Facilitat de mobilització del voluntariat en entorns de gestió homogenis

8 Capacitat de previsió i planificació

 • Sistema de gestió amb capacitats de simulació sobre demanda i estocs disponibles

9 Transparència

 • Disposar d’instruments precisos per rendir comptes sobre l’ús dels recursos disposats

10 Dades estadístiques rigoroses

 • Saber el que finalment han rebut els beneficiaris a partir de les diferents procedències d’aliments, permetrà modular millor les accions de captació d’aliments.
 • Per conèixer el mapa concret de la pobresa en el territori
© eQuàliment - 08037 - Barcelona - Tel. 93 467 28 94