Saltar a continguts

eQuàliment

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Documentació UE

Imatge de complement

                                                                                      --> Manual de gestió de productes FEGA amb eQuàliment

 • La llista actualitzada de totes les persones que està atenent la teva entitat (annex 2) la pots generar sempre que et calgui amb un sol clic de ratolí.
   
 • Els justificants oficials d’entrega de la Unió Europea (annex 3) ni tan sols caldrà imprimir-los2, estalviant tòner i paper estaran a eQuàliment sempre disponibles3.
   
 • La justificació del teu estoc de productes de la Unió Europea pot ser una simple consulta sobre recepció, entregues i estocs.
   
 • Els indicadors de resultats de l’activitat relatius al nombre de persones ateses per edats, sexes i perfils socioeconòmics, es troben sempre actualitzats per quan et calgui aportar-los a la Organització Distribuïdora4
NOTA de ENTREGA Veure fotogaleria
    eQuàliment incorpora les darreres exigències normatives per als Serveis Socials.
 
 • El consentiment de cessió de dades personals per part de les persones ateses el pots incorporar al document d’acreditació, per garantir els requisits de la LOPD5.
   
 • La llista de les persones avaluades per una entitat amb la que els Serveis Socials ha signat un acord de col·laboració, està permanentment actualitzada per poder-la adjuntar a la corresponent certificació (Annex 12).
   
 • El seguiment d’expedients i l’evitació de duplicats inherent al funcionament d’eQuàliment facilita el funcionament col·laboratiu que hàgiu establert entre els Serveis Socials i les entitats.
   
 • Tots els llistats i les estadístiques  s’exporten també en fulls de càlcul per fer més fàcil l’edició les teves memòries d’activitat o la seva incorporació a les certificacions que ho requereixen.

 

(1) Fondo Español de Garantia Agraria, gestor dels recursos del Fons Social Europeu per a la distribució gratuïta d’aliments.
(2) Utilitzant tauleta de signatures.
(3) Obligatorietat de 5 anys.
(4) Bancs d’Aliments / Creu Roja.
(5) Ley Orgánica de Protección de Datos Personales

 

© eQuàliment - 08037 - Barcelona - Tel. 93 467 28 94